k.ú.: 683396 - Čermná u Libouchce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568058 - Libouchec NUTS5 CZ0427568058
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 857188
zahrada 128 66475
ovoc. sad 2 5872
travní p. 205 2046404
lesní poz 104 829334
vodní pl. nádrž přírodní 1 456
vodní pl. nádrž umělá 3 728
vodní pl. tok přirozený 12 12766
vodní pl. tok umělý 14 9636
zast. pl. společný dvůr 1 379
zast. pl. zbořeniště 39 11467
zast. pl. 78 23951
ostat.pl. jiná plocha 31 29810
ostat.pl. manipulační pl. 1 40
ostat.pl. neplodná půda 126 330709
ostat.pl. ostat.komunikace 138 110090
ostat.pl. pohřeb. 1 937
ostat.pl. silnice 3 16304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3198
Celkem KN 906 4355744
Par. DKM 906 4355744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 78
LV 101
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2015
FÚO 1:2000 01.03.1983 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 03.06.2020 23:19

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.