k.ú.: 683388 - Libotov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579483 - Libotov NUTS5 CZ0525579483
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 2935148
zahrada 133 113863
travní p. 96 356276
lesní poz 23 516526
vodní pl. nádrž umělá 2 8385
vodní pl. tok přirozený 3 435
zast. pl. společný dvůr 1 474
zast. pl. zbořeniště 8 2573
zast. pl. 107 50274
ostat.pl. dráha 1 79
ostat.pl. jiná plocha 42 49428
ostat.pl. manipulační pl. 18 26662
ostat.pl. neplodná půda 22 12106
ostat.pl. ostat.komunikace 78 87049
ostat.pl. silnice 6 38850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5531
ostat.pl. zeleň 18 39535
Celkem KN 682 4243194
Par. DKM 314 3982494
Par. KMD 368 260700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 100
LV 128
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 14.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 12:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.