k.ú.: 683370 - Libotenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565172 - Libotenice NUTS5 CZ0423565172
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 2321404
chmelnice 17 204990
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 104 56155
ovoc. sad 3 12527
travní p. 18 26626
lesní poz 128 2109965
vodní pl. tok přirozený 8 416557
vodní pl. zamokřená pl. 2 19938
zast. pl. zbořeniště 3 1785
zast. pl. 285 99398
ostat.pl. dráha 4 79293
ostat.pl. jiná plocha 62 37454
ostat.pl. manipulační pl. 38 86805
ostat.pl. neplodná půda 26 62066
ostat.pl. ostat.komunikace 89 128431
ostat.pl. pohřeb. 3 6885
ostat.pl. silnice 4 47708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3519
ostat.pl. zeleň 2 155
Celkem KN 1067 5721686
Par. DKM 1067 5721686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 155
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 51
Celkem BUD 281
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 327
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2009 OKO mimo PÚ - DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 17.08.2000 1:1000 30.11.2000 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 17.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.09.2020 18:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička