k.ú.: 683281 - Dobšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 1058254
zahrada 74 68029
ovoc. sad 8 20739
travní p. 222 475478
lesní poz 121 952305
vodní pl. nádrž přírodní 4 781
vodní pl. tok přirozený 3 4619
vodní pl. tok umělý 14 5369
zast. pl. společný dvůr 11 2178
zast. pl. zbořeniště 3 484
zast. pl. 75 42613
ostat.pl. jiná plocha 17 6701
ostat.pl. manipulační pl. 4 3091
ostat.pl. neplodná půda 92 76825
ostat.pl. ostat.komunikace 102 64134
ostat.pl. silnice 10 25059
ostat.pl. zeleň 9 16659
Celkem KN 895 2823318
Par. DKM 4 1077
Par. KMD 891 2822241
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 38
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 17
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 74
LV 113
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.05.2016
KMD 1:1000 10.11.2009
S-SK GS 1:2880 1842 10.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 29.09.2020 07:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička