k.ú.: 683256 - Libosváry u Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588709 - Loukov NUTS5 CZ0721588709
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 481 1808888
zahrada 125 98929
ovoc. sad 2 15477
travní p. 47 141413
lesní poz 4 33981
vodní pl. nádrž umělá 2 57175
vodní pl. tok přirozený 9 20686
zast. pl. zbořeniště 4 418
zast. pl. 122 40583
ostat.pl. jiná plocha 83 28672
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2063
ostat.pl. manipulační pl. 14 15718
ostat.pl. neplodná půda 7 3664
ostat.pl. ostat.komunikace 64 78886
ostat.pl. silnice 116 77006
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10405
ostat.pl. zeleň 20 57817
Celkem KN 1102 2491781
Par. DKM 1102 2491781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 77
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 109
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 180
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
DKM 1:1000 04.10.2016
KM-D 1:2000 27.07.2001 15.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 27.07.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 19:02

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.