k.ú.: 683221 - Libořezy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547247 - Stříbřec NUTS5 CZ0313547247
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1344698
zahrada 76 36875
travní p. 72 584873
lesní poz 24 264419
vodní pl. nádrž přírodní 2 1976
vodní pl. nádrž umělá 2 1909
vodní pl. rybník 4 42794
vodní pl. tok umělý 13 8149
vodní pl. zamokřená pl. 2 1514
zast. pl. zbořeniště 2 592
zast. pl. 87 38831
ostat.pl. jiná plocha 26 33444
ostat.pl. manipulační pl. 11 3887
ostat.pl. neplodná půda 7 11848
ostat.pl. ostat.komunikace 42 58332
ostat.pl. silnice 2 15994
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2433
Celkem KN 479 2452568
Par. KMD 479 2452568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 82
LV 116
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2011
S-SK GS 1:2880 1827 10.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.09.2020 04:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička