k.ú.: 683175 - Nové Lhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571733 - Liboměřice NUTS5 CZ0531571733
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1119215
zahrada 76 47831
ovoc. sad 4 11485
travní p. 200 790512
lesní poz les s budovou 8 2045
lesní poz 141 937024
vodní pl. nádrž umělá 5 4897
vodní pl. tok přirozený 5 8590
zast. pl. společný dvůr 3 368
zast. pl. 139 37259
ostat.pl. jiná plocha 42 38897
ostat.pl. manipulační pl. 13 12352
ostat.pl. neplodná půda 40 25485
ostat.pl. ostat.komunikace 59 48295
ostat.pl. silnice 11 59515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 299
ostat.pl. zeleň 1 257
Celkem KN 937 3144326
Par. KMD 937 3144326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 136
LV 167
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 25.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 07:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.