k.ú.: 683167 - Licibořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547832 - Licibořice NUTS5 CZ0531547832
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 2516460
zahrada 159 166438
ovoc. sad 5 16588
travní p. 146 954321
lesní poz les s budovou 4 179
lesní poz 173 5053211
vodní pl. nádrž umělá 1 12864
vodní pl. rybník 7 185498
vodní pl. tok přirozený 6 49433
vodní pl. tok umělý 2 1103
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 1 50
zast. pl. 162 66834
ostat.pl. jiná plocha 32 27340
ostat.pl. manipulační pl. 3 2607
ostat.pl. neplodná půda 32 47069
ostat.pl. ostat.komunikace 101 76229
ostat.pl. pohřeb. 1 1180
ostat.pl. silnice 8 63090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11710
Celkem KN 1116 9252212
Par. KMD 1116 9252212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 65
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. shromaž. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 156
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 185
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2019 17:22

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.