k.ú.: 683035 - Libníč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535800 - Libníč NUTS5 CZ0311535800
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 2403010
zahrada 143 141702
ovoc. sad 8 14439
travní p. 146 315810
lesní poz 177 871307
vodní pl. nádrž umělá 7 3788
vodní pl. tok přirozený 211 27978
vodní pl. tok umělý 1 8625
vodní pl. zamokřená pl. 8 6335
zast. pl. společný dvůr 5 1013
zast. pl. zbořeniště 3 267
zast. pl. 213 59925
ostat.pl. jiná plocha 110 65464
ostat.pl. manipulační pl. 9 11327
ostat.pl. neplodná půda 15 21477
ostat.pl. ostat.komunikace 88 100103
ostat.pl. pohřeb. 1 1581
ostat.pl. silnice 3 8383
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6814
ostat.pl. zeleň 16 22184
Celkem KN 1366 4091532
Par. DKM 1366 4091532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 148
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 211
byt.z. byt 14
obč.z. byt 2
Celkem JED 16
LV 271
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.10.2018
DKM 1:1000 09.12.2003
ZMVM 1:2000 01.08.1992 09.12.2003
THM-V 1:2000 01.01.1973 01.08.1992 THM gr.
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 22.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička