k.ú.: 682951 - Libkova Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 598721 - Libkova Voda NUTS5 CZ0633598721
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 497
orná půda 823 4960407
zahrada 121 71955
travní p. 506 1157485
lesní poz 169 782131
vodní pl. rybník 11 48108
vodní pl. tok přirozený 15 3886
vodní pl. tok umělý 67 14058
vodní pl. zamokřená pl. 3 1849
zast. pl. společný dvůr 3 1851
zast. pl. zbořeniště 1 16
zast. pl. 149 64333
ostat.pl. jiná plocha 141 97985
ostat.pl. manipulační pl. 44 28158
ostat.pl. neplodná půda 31 28450
ostat.pl. ostat.komunikace 79 62989
ostat.pl. pohřeb. 2 4077
ostat.pl. silnice 7 67516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5371
ostat.pl. zeleň 2 7870
Celkem KN 2178 7408992
Par. DKM 8 540
Par. KMD 2170 7408452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 145
LV 223
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1829 14.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.09.2020 15:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička