k.ú.: 682942 - Libkov u Nasavrk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571725 - Libkov NUTS5 CZ0531571725
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 1392411
zahrada 107 89783
ovoc. sad 1 3717
travní p. 269 794177
lesní poz les s budovou 4 155
lesní poz 142 1312988
vodní pl. nádrž přírodní 7 969
vodní pl. nádrž umělá 3 2224
vodní pl. rybník 2 6025
vodní pl. tok přirozený 7 24794
zast. pl. 116 38753
ostat.pl. jiná plocha 19 7860
ostat.pl. neplodná půda 22 12315
ostat.pl. ostat.komunikace 115 78105
ostat.pl. silnice 8 47772
Celkem KN 1068 3812048
Par. KMD 1068 3812048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 113
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 169
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.07.2019 18:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.