k.ú.: 682934 - Libkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553859 - Libkov NUTS5 CZ0321553859
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 1349701
zahrada 76 31855
travní p. 207 1352667
lesní poz ostat.komunikace 1 554
lesní poz 111 994453
vodní pl. nádrž přírodní 1 1313
vodní pl. nádrž umělá 4 6782
vodní pl. tok přirozený 2 3468
vodní pl. tok umělý 4 4667
zast. pl. zbořeniště 2 1422
zast. pl. 70 33140
ostat.pl. dráha 1 12478
ostat.pl. jiná plocha 41 15725
ostat.pl. manipulační pl. 7 28214
ostat.pl. neplodná půda 33 40659
ostat.pl. ostat.komunikace 112 110262
ostat.pl. silnice 27 76088
ostat.pl. skládka 4 5723
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1020
ostat.pl. zeleň 36 48549
Celkem KN 860 4118740
Par. DKM 463 3263203
Par. KMD 397 855537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 68
LV 127
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.06.2016
KMD 1:1000 04.04.2012 13.06.2016
S-SK GS 1837 04.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 10:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.