k.ú.: 682926 - Libivá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 501 3099799
zahrada 147 68921
travní p. 147 348916
vodní pl. nádrž přírodní 1 881
vodní pl. tok přirozený 135 49316
vodní pl. tok umělý 20 4734
zast. pl. zbořeniště 4 2088
zast. pl. 123 73487
ostat.pl. dráha 6 35281
ostat.pl. jiná plocha 66 15236
ostat.pl. manipulační pl. 49 28256
ostat.pl. neplodná půda 54 10160
ostat.pl. ostat.komunikace 80 50533
ostat.pl. pohřeb. 2 2080
ostat.pl. silnice 1 16173
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 9103
ostat.pl. zeleň 22 2858
Celkem KN 1370 3817822
Par. KMD 1370 3817822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 87
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 117
LV 157
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1881 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 26.08.2019 07:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.