k.ú.: 682896 - Perlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550094 - Prachatice NUTS5 CZ0315550094
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1701
zahrada 10 9304
ovoc. sad 1 4484
travní p. 129 711912
lesní poz 70 887778
vodní pl. nádrž umělá 1 14
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 25 4467
ostat.pl. jiná plocha 19 25442
ostat.pl. manipulační pl. 7 1703
ostat.pl. neplodná půda 144 191350
ostat.pl. ostat.komunikace 28 44539
ostat.pl. silnice 1 635
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7317
Celkem KN 440 1890704
Par. DKM 45 227980
Par. KMD 395 1662724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 25
LV 58
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.12.2017 1:1000 19.01.2018 *)
KMD 1:1000 26.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 26.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 27.09.2020 07:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička