k.ú.: 682853 - Obědné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 539961 - Libina NUTS5 CZ0715539961
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 1372378
zahrada 166 109385
travní p. 137 528713
lesní poz 174 484489
vodní pl. tok přirozený 2 5578
vodní pl. zamokřená pl. 1 1540
zast. pl. zbořeniště 10 2534
zast. pl. 109 33089
ostat.pl. dráha 4 31193
ostat.pl. jiná plocha 23 16513
ostat.pl. manipulační pl. 13 14450
ostat.pl. neplodná půda 121 91421
ostat.pl. ostat.komunikace 79 72180
ostat.pl. pohřeb. 1 1640
ostat.pl. silnice 1 25543
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9514
Celkem KN 1114 2800160
Par. KMD 1114 2800160
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 108
LV 123
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 12:30

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.