k.ú.: 682845 - Horní Libina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 539961 - Libina NUTS5 CZ0715539961
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 7760442
zahrada 1285 915954
ovoc. sad 16 596569
travní p. 216 1409173
lesní poz 391 3748080
vodní pl. nádrž umělá 1 11325
vodní pl. tok přirozený 31 142989
vodní pl. tok umělý 13 12272
zast. pl. společný dvůr 23 7791
zast. pl. zbořeniště 36 7229
zast. pl. 1203 330041
ostat.pl. dráha 5 125278
ostat.pl. jiná plocha 203 127767
ostat.pl. manipulační pl. 36 136626
ostat.pl. neplodná půda 108 48381
ostat.pl. ostat.komunikace 417 721428
ostat.pl. pohřeb. 1 10589
ostat.pl. silnice 13 137019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 49724
ostat.pl. zeleň 321 934794
Celkem KN 4725 17233471
EN 50 129650
PK 62 666597
GP 89 186733
Celkem ZE 201 982980
Par. DKM 1365 12374703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 585
č.p. byt.dům 22
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 90
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 166
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 3
Celkem BUD 1148
byt.z. byt 238
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 10
Celkem JED 250
LV 1208
spoluvlastník 1691

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2014 1:1000 19.12.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1869


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.07.2019 16:05

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.