k.ú.: 682845 - Horní Libina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 539961 - Libina NUTS5 CZ0715539961
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 7760126
zahrada 1285 915296
ovoc. sad 16 596569
travní p. 216 1409173
lesní poz 391 3748080
vodní pl. nádrž umělá 1 11325
vodní pl. tok přirozený 31 142989
vodní pl. tok umělý 13 12272
zast. pl. společný dvůr 23 7791
zast. pl. zbořeniště 36 7229
zast. pl. 1208 330893
ostat.pl. dráha 5 125278
ostat.pl. jiná plocha 207 128214
ostat.pl. manipulační pl. 35 136626
ostat.pl. neplodná půda 108 48381
ostat.pl. ostat.komunikace 421 724055
ostat.pl. pohřeb. 1 10589
ostat.pl. silnice 13 134240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 49468
ostat.pl. zeleň 321 934769
Celkem KN 4736 17233363
EN 50 129650
PK 62 666420
GP 88 185920
Celkem ZE 200 981990
Par. DKM 1367 12374880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 558
č.p. byt.dům 23
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 120
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če bydlení 23
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 169
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 3
Celkem BUD 1156
byt.z. byt 238
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 14
Celkem JED 254
LV 1216
spoluvlastník 1722

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2014 1:1000 19.12.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1869


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 04:30

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.