k.ú.: 682837 - Dolní Libina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 539961 - Libina NUTS5 CZ0715539961
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 5099872
zahrada 355 289362
travní p. 113 267581
lesní poz 79 636356
vodní pl. nádrž přírodní 1 937
vodní pl. rybník 29 108650
vodní pl. tok přirozený 48 91006
vodní pl. tok umělý 7 16199
zast. pl. společný dvůr 8 634
zast. pl. zbořeniště 10 3679
zast. pl. 257 95464
ostat.pl. jiná plocha 99 265975
ostat.pl. manipulační pl. 7 14623
ostat.pl. neplodná půda 66 82859
ostat.pl. ostat.komunikace 120 185295
ostat.pl. pohřeb. 1 2394
ostat.pl. silnice 9 56284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7146
ostat.pl. zeleň 1 547
Celkem KN 1487 7224863
Par. DKM 1487 7224863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 185
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 254
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 288
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2003 intravilán - obnova novým mapováním
DKM-KPÚ 16.08.2002 1:1000 16.08.2002 *)
S-SK ŠS 1:2880 1886 16.08.2002 intr. do 31.12.2003 extr. do 16.8.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 03:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.