k.ú.: 682811 - Libíň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541281 - Sedlčany NUTS5 CZ020B541281
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 1435687
zahrada 45 50659
travní p. 69 335849
lesní poz 23 61655
vodní pl. nádrž přírodní 17 44909
vodní pl. nádrž umělá 1 282
vodní pl. rybník 2 31039
vodní pl. tok přirozený 29 14581
zast. pl. 62 26620
ostat.pl. jiná plocha 10 4799
ostat.pl. manipulační pl. 8 11103
ostat.pl. neplodná půda 51 84831
ostat.pl. ostat.komunikace 44 50181
ostat.pl. silnice 4 46127
ostat.pl. zeleň 78 120362
Celkem KN 527 2318684
Par. DKM 527 2318684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 6
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 62
LV 109
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2013
DKM-KPÚ 1:1000 10.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 02:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.