k.ú.: 682781 - Libíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563960 - Český Dub NUTS5 CZ0513563960
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 277624
zahrada 77 47795
ovoc. sad 1 3532
travní p. 353 1325038
lesní poz 155 1651689
vodní pl. tok přirozený 9 43675
vodní pl. zamokřená pl. 16 51656
zast. pl. zbořeniště 10 1776
zast. pl. 75 27579
ostat.pl. jiná plocha 23 18690
ostat.pl. manipulační pl. 8 2383
ostat.pl. neplodná půda 13 14695
ostat.pl. ostat.komunikace 97 70966
ostat.pl. silnice 7 51467
ostat.pl. zeleň 2 8029
Celkem KN 896 3596594
Par. KMD 896 3596594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 75
LV 145
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 21.12.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 30.09.2020 05:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička