k.ú.: 682756 - Libická Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569020 - Libice nad Doubravou NUTS5 CZ0631569020
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 958197
zahrada 71 38805
ovoc. sad 1 3538
travní p. 65 324346
lesní poz 58 685632
vodní pl. nádrž umělá 1 3212
vodní pl. tok přirozený 8 14431
zast. pl. zbořeniště 2 428
zast. pl. 51 19627
ostat.pl. jiná plocha 11 2586
ostat.pl. manipulační pl. 10 11951
ostat.pl. neplodná půda 9 7767
ostat.pl. ostat.komunikace 41 69679
ostat.pl. silnice 4 1810
ostat.pl. zeleň 2 1122
Celkem KN 386 2143131
Par. DKM 170 1380217
Par. KMD 216 762914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 50
LV 74
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2017
DKM-KPÚ 13.05.2015 1:1000 13.05.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1838 24.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.08.2019 05:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.