k.ú.: 682748 - Libice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569020 - Libice nad Doubravou NUTS5 CZ0631569020
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 2843668
zahrada 185 94876
ovoc. sad 5 13664
travní p. 230 1107715
lesní poz 48 671415
vodní pl. rybník 4 22084
vodní pl. tok přirozený 11 74441
vodní pl. tok umělý 4 6706
zast. pl. společný dvůr 4 552
zast. pl. zbořeniště 2 257
zast. pl. 322 95253
ostat.pl. jiná plocha 79 61713
ostat.pl. manipulační pl. 18 32441
ostat.pl. neplodná půda 20 17568
ostat.pl. ostat.komunikace 85 88984
ostat.pl. pohřeb. 3 7420
ostat.pl. silnice 34 98016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11867
ostat.pl. zeleň 86 182759
Celkem KN 1405 5431399
PK 3 14083
Celkem ZE 3 14083
Par. DKM 738 5138335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 312
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 6
Celkem JED 32
LV 380
spoluvlastník 546

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.04.2010 1:1000 28.05.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.07.2019 05:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.