k.ú.: 682748 - Libice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569020 - Libice nad Doubravou NUTS5 CZ0631569020
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 2841412
zahrada 186 94819
ovoc. sad 5 13664
travní p. 229 1107580
lesní poz 49 672030
vodní pl. rybník 4 22084
vodní pl. tok přirozený 11 74441
vodní pl. tok umělý 4 6706
zast. pl. společný dvůr 4 552
zast. pl. zbořeniště 2 257
zast. pl. 325 95363
ostat.pl. jiná plocha 79 61713
ostat.pl. manipulační pl. 17 32319
ostat.pl. neplodná půda 20 17568
ostat.pl. ostat.komunikace 86 91129
ostat.pl. pohřeb. 3 7420
ostat.pl. silnice 34 98016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11867
ostat.pl. zeleň 89 182460
Celkem KN 1413 5431400
PK 3 14083
Celkem ZE 3 14083
Par. DKM 740 5137833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 315
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 6
Celkem JED 32
LV 380
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.04.2010 1:1000 28.05.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 23:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.