k.ú.: 682721 - Lány u Libice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548481 - Lány NUTS5 CZ0631548481
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 1320172
zahrada 110 64345
ovoc. sad 3 8247
travní p. 88 345101
lesní poz 12 159140
vodní pl. tok přirozený 14 6495
zast. pl. zbořeniště 5 1008
zast. pl. 69 25573
ostat.pl. jiná plocha 18 6602
ostat.pl. manipulační pl. 22 9285
ostat.pl. neplodná půda 15 18484
ostat.pl. ostat.komunikace 72 56312
ostat.pl. silnice 2 20849
ostat.pl. zeleň 1 391
Celkem KN 541 2042004
GP 49 575884
Celkem ZE 49 575884
Par. KMD 541 2042004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 65
LV 114
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2017
S-SK GS 1:2880 1838 09.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 03:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.