k.ú.: 682721 - Lány u Libice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548481 - Lány NUTS5 CZ0631548481
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 1319543
zahrada 113 64285
ovoc. sad 3 8247
travní p. 89 345192
lesní poz 12 159143
vodní pl. tok přirozený 14 6495
zast. pl. zbořeniště 5 1008
zast. pl. 69 25513
ostat.pl. jiná plocha 19 6722
ostat.pl. manipulační pl. 22 7972
ostat.pl. neplodná půda 15 18483
ostat.pl. ostat.komunikace 72 56101
ostat.pl. silnice 2 21797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1571
ostat.pl. zeleň 1 391
Celkem KN 548 2042463
GP 49 575884
Celkem ZE 49 575884
Par. KMD 548 2042463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 36
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 66
LV 114
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2017
S-SK GS 1:2880 1838 09.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 07:00

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.