k.ú.: 682713 - Horní Sokolovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548448 - Dolní Sokolovec NUTS5 CZ0631548448
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 468386
zahrada 123 63902
travní p. 97 258762
lesní poz 48 1916425
vodní pl. nádrž umělá 1 526
vodní pl. rybník 5 4404
vodní pl. tok přirozený 1 11401
zast. pl. 92 26685
ostat.pl. jiná plocha 14 1431
ostat.pl. manipulační pl. 11 18790
ostat.pl. neplodná půda 12 6915
ostat.pl. ostat.komunikace 50 42333
ostat.pl. silnice 4 22300
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 37
ostat.pl. zeleň 1 162
Celkem KN 548 2842459
GP 12 81878
Celkem ZE 12 81878
Par. KMD 548 2842459
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 55
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 87
LV 97
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 06:28

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.