k.ú.: 682713 - Horní Sokolovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548448 - Dolní Sokolovec NUTS5 CZ0631548448
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 539211
zahrada 114 63647
travní p. 88 189042
lesní poz 47 1914830
vodní pl. nádrž umělá 1 526
vodní pl. rybník 4 3732
vodní pl. tok přirozený 1 11401
zast. pl. 88 26293
ostat.pl. jiná plocha 12 1401
ostat.pl. manipulační pl. 11 18790
ostat.pl. neplodná půda 13 8510
ostat.pl. ostat.komunikace 49 42640
ostat.pl. silnice 4 22300
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 37
ostat.pl. zeleň 1 162
Celkem KN 531 2842522
GP 12 81878
Celkem ZE 12 81878
Par. KMD 531 2842522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 84
LV 95
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 22:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.