k.ú.: 682586 - Trnobrany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565121 - Liběšice NUTS5 CZ0423565121
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 1560677
chmelnice 11 14570
zahrada 120 48746
ovoc. sad 4 19034
travní p. 257 433680
lesní poz 184 408527
vodní pl. nádrž přírodní 2 424
vodní pl. nádrž umělá 1 3074
vodní pl. tok přirozený 4 2526
zast. pl. společný dvůr 12 6543
zast. pl. zbořeniště 10 2195
zast. pl. 79 20861
ostat.pl. dráha 8 42703
ostat.pl. jiná plocha 20 13930
ostat.pl. manipulační pl. 45 18364
ostat.pl. neplodná půda 21 6544
ostat.pl. ostat.komunikace 66 63239
ostat.pl. silnice 6 37312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 619
ostat.pl. zeleň 2 5864
Celkem KN 1256 2709432
Par. KMD 1256 2709432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 76
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 159
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2010
S-SK GS 1:2880 1843 04.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 30.09.2020 04:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička