k.ú.: 682560 - Libeř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539422 - Libeř NUTS5 CZ020A539422
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 627 2276459
zahrada 433 348403
ovoc. sad 20 36031
travní p. 131 204621
lesní poz les s budovou 21 5318
lesní poz ostat.komunikace 2 30265
lesní poz 103 4280848
vodní pl. nádrž umělá 5 4479
vodní pl. rybník 48 45710
vodní pl. tok přirozený 87 30003
vodní pl. tok umělý 4 3052
vodní pl. zamokřená pl. 12 12431
zast. pl. společný dvůr 1 31
zast. pl. 620 90543
ostat.pl. dráha 11 59466
ostat.pl. jiná plocha 126 64703
ostat.pl. manipulační pl. 19 10411
ostat.pl. neplodná půda 95 40406
ostat.pl. ostat.komunikace 260 170928
ostat.pl. pohřeb. 1 1237
ostat.pl. silnice 9 46256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 66 52377
ostat.pl. zeleň 37 14737
Celkem KN 2738 7828715
Par. KMD 2738 7828715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 204
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 19
č.e. rod.rekr 199
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 7
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 4
Celkem BUD 621
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 737
spoluvlastník 1197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2017
S-SK GS 1:2880 1841 05.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:17

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.