k.ú.: 682551 - Libeň u Libeře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539422 - Libeř NUTS5 CZ020A539422
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 782 4501743
zahrada 242 215925
ovoc. sad 3 9049
travní p. 39 80462
lesní poz les s budovou 3 48
lesní poz 33 480981
vodní pl. nádrž umělá 1 281
vodní pl. rybník 7 40209
vodní pl. tok přirozený 54 15140
vodní pl. tok umělý 5 468
vodní pl. zamokřená pl. 2 8876
zast. pl. zbořeniště 1 459
zast. pl. 366 94305
ostat.pl. dráha 2 18011
ostat.pl. jiná plocha 92 69723
ostat.pl. manipulační pl. 47 74816
ostat.pl. neplodná půda 32 30173
ostat.pl. ostat.komunikace 125 80940
ostat.pl. silnice 13 45594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 21224
ostat.pl. zeleň 9 5473
Celkem KN 1888 5793900
Par. KMD 1888 5793900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 145
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 359
byt.z. byt 17
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 12
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 32
LV 477
spoluvlastník 871

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2017
S-SK GS 1:2880 1841 05.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.05.2019 14:47

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.