k.ú.: 682501 - Bělá u Liberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576450 - Liberk NUTS5 CZ0524576450
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 124680
zahrada 23 24614
travní p. 295 2786020
lesní poz ostat.komunikace 1 622
lesní poz 173 3464230
vodní pl. nádrž umělá 1 187
vodní pl. tok přirozený 14 36443
zast. pl. společný dvůr 1 138
zast. pl. zbořeniště 25 7972
zast. pl. 110 31594
ostat.pl. jiná plocha 101 82610
ostat.pl. manipulační pl. 3 1802
ostat.pl. neplodná půda 15 4809
ostat.pl. ostat.komunikace 86 190462
ostat.pl. pohřeb. 1 530
ostat.pl. silnice 4 38163
ostat.pl. zeleň 12 38036
Celkem KN 871 6832912
Par. DKM 746 4044999
Par. KMD 125 2787913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 34
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 108
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 177
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2011
DKM-KPÚ 08.05.2009 1:1000 19.05.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1840 19.09.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 30.09.2020 16:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička