k.ú.: 682462 - Horní Hanychov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 653 517756
travní p. mez, stráň 1 296
travní p. 221 461149
lesní poz les s budovou 1 62
lesní poz ostat.komunikace 1 4902
lesní poz 62 5862991
vodní pl. nádrž umělá 1 2606
vodní pl. tok přirozený 15 2771
vodní pl. zamokřená pl. 1 939
zast. pl. 719 173079
ostat.pl. dráha 9 30320
ostat.pl. jiná plocha 173 70712
ostat.pl. manipulační pl. 16 19518
ostat.pl. neplodná půda 2 9531
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2723
ostat.pl. ostat.komunikace 134 133935
ostat.pl. silnice 11 54589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 83886
ostat.pl. zeleň 14 2358
Celkem KN 2048 7434123
Par. DKM 2048 7434123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 412
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 114
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 5
Celkem BUD 706
byt.z. byt 31
byt.z. garáž 5
obč.z. byt 33
obč.z. garáž 16
Celkem JED 85
LV 832
spoluvlastník 1194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.03.1998 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 31.12.1974 02.03.1998 Od 1974. THM H. Hanychov měř. 1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1974 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 26.09.2020 17:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička