k.ú.: 681954 - Libějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551333 - Libějovice NUTS5 CZ0316551333
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 2205265
zahrada 124 78357
ovoc. sad 92 456641
travní p. 114 331865
lesní poz ostat.komunikace 4 16392
lesní poz 44 123906
vodní pl. nádrž umělá 2 551
vodní pl. rybník 14 283545
vodní pl. tok přirozený 5 2259
vodní pl. tok umělý 34 17328
vodní pl. zamokřená pl. 3 20534
zast. pl. zbořeniště 2 673
zast. pl. 179 75252
ostat.pl. jiná plocha 79 117772
ostat.pl. manipulační pl. 54 87747
ostat.pl. ostat.komunikace 98 124057
ostat.pl. silnice 16 61640
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 342441
ostat.pl. zeleň 19 17094
Celkem KN 1072 4363319
Par. DKM 1072 4363319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 176
byt.z. byt 9
obč.z. byt 4
Celkem JED 13
LV 251
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2011
DKM-KPÚ 10.11.2010 1:1000 16.11.2010 *) KPÚ
FÚO 1:2000 01.01.1971 16.11.2010 KPÚ
THM-V 1:2000 01.04.1961 05.12.2011
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 16:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička