k.ú.: 681920 - Liběchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535001 - Liběchov NUTS5 CZ0206535001
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 3043905
vinice 11 268554
zahrada skleník-pařeniš. 1 492
zahrada 257 153327
ovoc. sad 25 204585
travní p. 61 325780
lesní poz 74 1105106
vodní pl. nádrž umělá 1 1539
vodní pl. rybník 7 41957
vodní pl. tok přirozený 15 193632
vodní pl. tok umělý 20 13185
vodní pl. zamokřená pl. 2 1719
zast. pl. společný dvůr 4 950
zast. pl. zbořeniště 10 2548
zast. pl. 601 160985
ostat.pl. dobývací prost. 3 1843
ostat.pl. dráha 9 153311
ostat.pl. jiná plocha 140 164073
ostat.pl. manipulační pl. 79 98093
ostat.pl. neplodná půda 402 450634
ostat.pl. ostat.komunikace 197 179945
ostat.pl. pohřeb. 3 3550
ostat.pl. silnice 12 76666
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20986
ostat.pl. zeleň 20 157510
Celkem KN 2107 6824875
PK 225 1827711
GP 84 263747
Celkem ZE 309 2091458
Par. KMD 1880 2980022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 230
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
Celkem BUD 555
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 572
spoluvlastník 839

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2017
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.05.2019 13:15

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.