k.ú.: 681920 - Liběchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535001 - Liběchov NUTS5 CZ0206535001
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 2319393
vinice 11 467800
zahrada skleník-pařeniš. 1 492
zahrada 258 154829
ovoc. sad 30 197556
travní p. 80 690541
lesní poz 70 1113182
vodní pl. nádrž umělá 1 1539
vodní pl. rybník 7 41957
vodní pl. tok přirozený 13 183196
vodní pl. tok umělý 20 13185
vodní pl. zamokřená pl. 2 1719
zast. pl. společný dvůr 4 950
zast. pl. zbořeniště 10 2548
zast. pl. 601 160985
ostat.pl. dobývací prost. 3 1843
ostat.pl. dráha 6 166638
ostat.pl. jiná plocha 182 394002
ostat.pl. manipulační pl. 79 98872
ostat.pl. neplodná půda 343 361473
ostat.pl. ostat.komunikace 170 187292
ostat.pl. pohřeb. 3 3550
ostat.pl. silnice 12 80147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20986
ostat.pl. zeleň 19 157111
Celkem KN 2095 6821786
Par. DKM 214 3841764
Par. KMD 1881 2980022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 230
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
Celkem BUD 555
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 573
spoluvlastník 818

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2017
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.