k.ú.: 681920 - Liběchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535001 - Liběchov NUTS5 CZ0206535001
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 2319393
vinice 11 467800
zahrada skleník-pařeniš. 1 492
zahrada 262 155382
ovoc. sad 30 197516
travní p. 81 690541
lesní poz 70 1113182
vodní pl. nádrž umělá 1 1539
vodní pl. rybník 7 41957
vodní pl. tok přirozený 13 183196
vodní pl. tok umělý 19 13081
vodní pl. zamokřená pl. 2 1719
zast. pl. společný dvůr 4 950
zast. pl. zbořeniště 11 2837
zast. pl. 600 160438
ostat.pl. dráha 6 166638
ostat.pl. jiná plocha 188 396312
ostat.pl. manipulační pl. 80 98860
ostat.pl. neplodná půda 346 361316
ostat.pl. ostat.komunikace 170 186843
ostat.pl. pohřeb. 3 3550
ostat.pl. silnice 12 80147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20986
ostat.pl. zeleň 19 157111
Celkem KN 2106 6821786
Par. DKM 214 3841764
Par. KMD 1892 2980022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 221
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 1
Celkem BUD 553
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 573
spoluvlastník 813

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 04.06.2019 1:1000 06.06.2019 *) KoPÚ na části k.ú
KMD 1:1000 29.03.2017 06.06.2019
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 29.09.2020 06:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička