k.ú.: 681911 - Ješovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535001 - Liběchov NUTS5 CZ0206535001
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 1110872
vinice 1 1879
zahrada 96 52956
ovoc. sad 2 2970
travní p. 65 375741
lesní poz 37 3135071
vodní pl. tok umělý 3 296
zast. pl. společný dvůr 2 162
zast. pl. zbořeniště 4 1566
zast. pl. 141 34426
ostat.pl. jiná plocha 60 21054
ostat.pl. manipulační pl. 21 8359
ostat.pl. neplodná půda 53 24255
ostat.pl. ostat.komunikace 66 163045
ostat.pl. silnice 3 17323
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4114
Celkem KN 623 4954089
Par. DKM 263 1642148
Par. KMD 359 3311738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 137
LV 180
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2014
DKM-KPÚ 26.12.2011 1:1000 24.01.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1843 04.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.08.2019 16:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.