k.ú.: 681873 - Libeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 638915
zahrada 59 51153
travní p. 257 1206483
lesní poz 122 2899889
vodní pl. tok přirozený 33 39584
vodní pl. tok umělý 2 3459
zast. pl. společný dvůr 9 3134
zast. pl. zbořeniště 11 5616
zast. pl. 159 40403
ostat.pl. dráha 4 32497
ostat.pl. jiná plocha 71 85037
ostat.pl. manipulační pl. 17 36109
ostat.pl. neplodná půda 86 73212
ostat.pl. ostat.komunikace 107 132371
ostat.pl. pohřeb. 1 816
ostat.pl. silnice 5 17251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 22694
ostat.pl. zeleň 3 11019
Celkem KN 967 5299642
Par. DKM 500 2683662
Par. KMD 467 2615980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 152
byt.z. byt 36
obč.z. byt 7
Celkem JED 43
LV 216
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
DKM-KPÚ 1:1000 23.01.2012
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 16:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.