k.ú.: 681873 - Libeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 638915
zahrada 60 51153
travní p. 259 1206483
lesní poz 121 2898864
vodní pl. tok přirozený 33 39584
vodní pl. tok umělý 2 3459
zast. pl. společný dvůr 9 3134
zast. pl. zbořeniště 11 5616
zast. pl. 159 40403
ostat.pl. dráha 4 32497
ostat.pl. jiná plocha 73 85037
ostat.pl. manipulační pl. 18 36110
ostat.pl. neplodná půda 87 73212
ostat.pl. ostat.komunikace 108 132371
ostat.pl. pohřeb. 1 816
ostat.pl. silnice 5 17251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 22694
ostat.pl. zeleň 6 12044
Celkem KN 977 5299643
Par. DKM 502 2683663
Par. KMD 475 2615980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 152
byt.z. byt 36
obč.z. byt 7
Celkem JED 43
LV 218
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
DKM-KPÚ 1:1000 23.01.2012
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.09.2020 04:58

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.