k.ú.: 681806 - Libčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540901 - Nový Knín NUTS5 CZ020B540901
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 340 2993817
zahrada 98 63210
ovoc. sad 7 27357
travní p. 198 732944
lesní poz les s budovou 1 23
lesní poz 145 2598677
vodní pl. nádrž přírodní 2 1018
vodní pl. rybník 1 4999
vodní pl. tok umělý 13 7176
vodní pl. zamokřená pl. 4 21246
zast. pl. společný dvůr 2 171
zast. pl. 124 42046
ostat.pl. jiná plocha 66 46230
ostat.pl. manipulační pl. 9 3408
ostat.pl. neplodná půda 112 108560
ostat.pl. ostat.komunikace 39 72522
ostat.pl. zamokřená pl. 1 3129
Celkem KN 1162 6726533
Par. KMD 1162 6726533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 118
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 170
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2010
KM-D 1:2000 15.07.2000 22.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 15.07.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 17:02

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.