k.ú.: 681733 - Želí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570249 - Libčany NUTS5 CZ0521570249
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 807348
zahrada 48 40646
ovoc. sad 8 114209
travní p. 5 18071
lesní poz 19 467543
vodní pl. nádrž přírodní 2 839
vodní pl. nádrž umělá 1 2671
vodní pl. tok přirozený 6 2977
zast. pl. 38 20594
ostat.pl. jiná plocha 11 1778
ostat.pl. neplodná půda 1 418
ostat.pl. ostat.komunikace 14 12490
ostat.pl. silnice 23 27643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3291
ostat.pl. zeleň 1 1240
Celkem KN 247 1521758
Par. DKM 247 1521758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 38
LV 61
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.08.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 27.08.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 20:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.