k.ú.: 681725 - Libčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570249 - Libčany NUTS5 CZ0521570249
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1150453
zahrada 295 154522
ovoc. sad 146 962982
travní p. 26 21566
lesní poz 25 824143
vodní pl. nádrž přírodní 6 5503
vodní pl. nádrž umělá 2 562
vodní pl. rybník 3 4828
vodní pl. tok přirozený 23 4627
vodní pl. zamokřená pl. 5 6453
zast. pl. společný dvůr 18 7730
zast. pl. 338 127771
ostat.pl. jiná plocha 88 34173
ostat.pl. manipulační pl. 23 40079
ostat.pl. neplodná půda 5 2348
ostat.pl. ostat.komunikace 89 82537
ostat.pl. pohřeb. 2 10452
ostat.pl. silnice 45 74274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15547
ostat.pl. zeleň 8 5323
Celkem KN 1312 3535873
Par. DKM 1312 3535873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 236
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 328
byt.z. byt 18
obč.z. byt 5
Celkem JED 23
LV 387
spoluvlastník 549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.08.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 10.08.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 10.08.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 15:26

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.