k.ú.: 681717 - Hvozdnice u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573621 - Hvozdnice NUTS5 CZ0521573621
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 910601
zahrada 106 85119
ovoc. sad 164 919204
travní p. 49 22290
vodní pl. rybník 5 12345
vodní pl. tok přirozený 11 8719
vodní pl. tok umělý 6 2901
zast. pl. společný dvůr 23 10432
zast. pl. zbořeniště 2 641
zast. pl. 93 40584
ostat.pl. jiná plocha 24 27221
ostat.pl. manipulační pl. 27 25165
ostat.pl. neplodná půda 2 938
ostat.pl. ostat.komunikace 34 36869
ostat.pl. silnice 9 42898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4086
ostat.pl. zeleň 6 1756
Celkem KN 705 2151769
Par. DKM 705 2151769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 70
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 92
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 192
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.04.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 09.04.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 07:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.