k.ú.: 681709 - Šabina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538396 - Šabina NUTS5 CZ0413538396
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1097216
zahrada 118 68717
ovoc. sad 1 2733
travní p. 114 796475
lesní poz les(ne hospodář) 39 2154810
vodní pl. nádrž umělá 1 2175
vodní pl. rybník 1 13119
vodní pl. tok přirozený 6 180350
vodní pl. tok umělý 15 6691
vodní pl. zamokřená pl. 2 6941
zast. pl. zbořeniště 4 1180
zast. pl. 175 35985
ostat.pl. jiná plocha 123 285749
ostat.pl. manipulační pl. 15 27372
ostat.pl. neplodná půda 28 62872
ostat.pl. ostat.komunikace 90 92560
ostat.pl. silnice 77 218608
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 10936
ostat.pl. zeleň 6 1038
Celkem KN 908 5065527
Par. DKM 908 5065527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 115
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 167
LV 214
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.06.2005
DKM-KPÚ 03.09.1999 1:1000 30.11.1999 *)
FÚO 1:2000 01.01.1972 07.06.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 07:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.