k.ú.: 681695 - Libavské Údolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560502 - Libavské Údolí NUTS5 CZ0413560502
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 15920
zahrada 132 84454
ovoc. sad 1 8199
travní p. 48 183661
lesní poz les(ne hospodář) 12 504075
lesní poz 2 849739
vodní pl. nádrž umělá 2 5742
vodní pl. tok přirozený 7 70076
vodní pl. zamokřená pl. 1 8389
zast. pl. zbořeniště 1 2512
zast. pl. 230 124814
ostat.pl. jiná plocha 55 274731
ostat.pl. manipulační pl. 6 15138
ostat.pl. neplodná půda 13 17270
ostat.pl. ostat.komunikace 33 55428
ostat.pl. silnice 13 54846
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13398
ostat.pl. zeleň 3 1603
Celkem KN 566 2289995
Par. DKM 566 2289995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 20
č.p. garáž 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 41
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 225
byt.z. byt 163
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 9
Celkem JED 173
LV 340
spoluvlastník 564

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2012
FÚO 1:2000 01.01.1971 10.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 02.06.2020 16:55

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.