k.ú.: 681580 - Lhůta u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 2485098
zahrada 174 108107
travní p. 222 723962
lesní poz 95 536873
vodní pl. nádrž umělá 16 25553
vodní pl. tok přirozený 68 12399
zast. pl. zbořeniště 10 4941
zast. pl. 141 58204
ostat.pl. jiná plocha 53 34466
ostat.pl. manipulační pl. 27 15857
ostat.pl. neplodná půda 24 10418
ostat.pl. ostat.komunikace 103 85501
ostat.pl. pohřeb. 1 1557
ostat.pl. silnice 7 36338
ostat.pl. zeleň 1 70
Celkem KN 1292 4139344
Par. KMD 1292 4139344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 125
LV 210
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.07.2019 07:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.