k.ú.: 681580 - Lhůta u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 2485098
zahrada 174 108252
travní p. 224 723962
lesní poz 95 536873
vodní pl. nádrž umělá 16 25553
vodní pl. tok přirozený 72 12399
zast. pl. zbořeniště 8 4536
zast. pl. 141 58262
ostat.pl. jiná plocha 65 35226
ostat.pl. manipulační pl. 27 15857
ostat.pl. neplodná půda 24 10418
ostat.pl. ostat.komunikace 102 84958
ostat.pl. pohřeb. 1 1557
ostat.pl. silnice 7 36338
ostat.pl. zeleň 1 70
Celkem KN 1309 4139359
Par. KMD 1309 4139359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 126
LV 213
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 15:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.