k.ú.: 681512 - Lhotsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549550 - Lhotsko NUTS5 CZ0724549550
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 51985
zahrada 164 167899
ovoc. sad 7 17781
travní p. mez, stráň 12 13445
travní p. 245 1001940
lesní poz les s budovou 1 48
lesní poz 71 1475944
vodní pl. nádrž umělá 2 1296
vodní pl. tok přirozený 49 15904
vodní pl. tok umělý 7 5407
zast. pl. 131 41290
ostat.pl. jiná plocha 47 15957
ostat.pl. manipulační pl. 4 9863
ostat.pl. neplodná půda 57 21380
ostat.pl. ostat.komunikace 101 58558
ostat.pl. silnice 34 54166
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2108
Celkem KN 940 2954971
Par. DKM 940 2954971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 95
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 132
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 227
spoluvlastník 677

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.07.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1988 02.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1988 reambulace v roce 1888


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.12.2019 02:54

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.