k.ú.: 681504 - Lhotky u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1118123
zahrada 118 69245
ovoc. sad 7 33319
travní p. 310 434893
lesní poz 129 714404
vodní pl. nádrž umělá 1 97
zast. pl. zbořeniště 6 649
zast. pl. 142 41620
ostat.pl. jiná plocha 36 13460
ostat.pl. manipulační pl. 12 19906
ostat.pl. neplodná půda 90 39109
ostat.pl. ostat.komunikace 59 37433
ostat.pl. silnice 19 20209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16931
ostat.pl. zeleň 1 126
Celkem KN 1245 2559524
Par. KMD 1245 2559524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 141
LV 162
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.09.2019 19:10

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.