k.ú.: 681504 - Lhotky u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1118123
zahrada 118 69245
ovoc. sad 7 33319
travní p. 310 434893
lesní poz 129 714404
vodní pl. nádrž umělá 1 97
zast. pl. zbořeniště 6 649
zast. pl. 143 41734
ostat.pl. jiná plocha 36 13460
ostat.pl. manipulační pl. 12 19906
ostat.pl. neplodná půda 90 38995
ostat.pl. ostat.komunikace 63 52292
ostat.pl. silnice 15 5350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16931
ostat.pl. zeleň 1 126
Celkem KN 1246 2559524
Par. KMD 1246 2559524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 142
LV 165
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 15.07.2020 05:17

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.