k.ú.: 681491 - Kúsky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 719277
zahrada 40 14705
travní p. 150 345251
lesní poz 50 214384
vodní pl. nádrž umělá 3 5001
vodní pl. tok umělý 13 10737
zast. pl. společný dvůr 1 276
zast. pl. zbořeniště 2 801
zast. pl. 42 11069
ostat.pl. jiná plocha 4 643
ostat.pl. neplodná půda 13 13097
ostat.pl. ostat.komunikace 17 33308
Celkem KN 490 1368549
Par. KMD 490 1368549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 41
LV 77
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 07:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.