k.ú.: 681482 - Dolní Radslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1638989
zahrada 65 35214
travní p. 265 513937
lesní poz 135 772930
vodní pl. nádrž umělá 3 2591
vodní pl. tok přirozený 7 1753
vodní pl. zamokřená pl. 2 3400
zast. pl. zbořeniště 2 580
zast. pl. 47 14400
ostat.pl. dálnice 1 12368
ostat.pl. jiná plocha 14 4502
ostat.pl. manipulační pl. 4 3997
ostat.pl. neplodná půda 21 8227
ostat.pl. ostat.komunikace 51 47340
ostat.pl. silnice 8 26688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 277
Celkem KN 927 3087193
Par. KMD 927 3087193
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 46
LV 109
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 23:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.