k.ú.: 681423 - Lhotka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 1289963
zahrada 135 167685
ovoc. sad 4 14286
travní p. 19 22796
lesní poz 11 181118
vodní pl. nádrž přírodní 2 2635
vodní pl. nádrž umělá 1 27
vodní pl. tok přirozený 10 42118
vodní pl. tok umělý 2 2224
zast. pl. zbořeniště 1 643
zast. pl. 158 61293
ostat.pl. dráha 26 126561
ostat.pl. jiná plocha 56 27842
ostat.pl. manipulační pl. 25 42067
ostat.pl. neplodná půda 24 38948
ostat.pl. ostat.komunikace 106 78372
ostat.pl. silnice 19 135218
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18851
ostat.pl. zeleň 20 44646
Celkem KN 851 2297293
Par. DKM 851 2297293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 86
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 207
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.11.2017
DKM 1:1000 30.09.2005
ZMVM 1:2000 15.12.1992 30.09.2005
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.07.2020 19:38

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.