k.ú.: 681415 - Lhotka u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514527 - Lhotka NUTS5 CZ0714514527
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 1089390
zahrada 56 76967
ovoc. sad 1 3070
travní p. 61 102097
lesní poz les s budovou 3 166
lesní poz les(ne hospodář) 29 432506
lesní poz 7 13656
vodní pl. tok přirozený 31 19232
vodní pl. tok umělý 1 3255
zast. pl. 109 20829
ostat.pl. jiná plocha 39 17311
ostat.pl. manipulační pl. 1 7223
ostat.pl. neplodná půda 1 336
ostat.pl. ostat.komunikace 45 68969
ostat.pl. silnice 2 3419
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5478
ostat.pl. zeleň 20 40709
Celkem KN 517 1904613
Par. DKM 517 1904613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 111
LV 172
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.04.2010
DKM-KPÚ 24.07.2008 1:1000 24.07.2008 *)
ZMVM 1:2000 01.07.1987 26.04.2010
Ost. 1:2880 01.12.1949 01.07.1987 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1949


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 18.08.2019 14:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.