k.ú.: 681407 - Lhotka u Frýdku-Místku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598364 - Lhotka NUTS5 CZ0802598364
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 622482
zahrada 305 277543
ovoc. sad 1 14451
travní p. mez, stráň 2 3632
travní p. 357 2613095
lesní poz ostat.komunikace 2 1041
lesní poz 237 3163339
vodní pl. nádrž umělá 2 9186
vodní pl. rybník 1 1945
vodní pl. tok přirozený 112 62730
vodní pl. tok umělý 11 3696
vodní pl. zamokřená pl. 7 9919
zast. pl. společný dvůr 1 164
zast. pl. zbořeniště 11 2526
zast. pl. 295 80510
ostat.pl. jiná plocha 68 39873
ostat.pl. manipulační pl. 4 9019
ostat.pl. mez, stráň 6 13816
ostat.pl. neplodná půda 125 112631
ostat.pl. ostat.komunikace 127 123751
ostat.pl. pohřeb. 1 2412
ostat.pl. silnice 5 32393
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7110
ostat.pl. zeleň 10 7050
Celkem KN 1773 7214314
Par. DKM 886 4593169
Par. KMD 887 2621145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 211
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 294
LV 345
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.12.2019
KMD 1:1000 06.12.2016 Na části k. ú. mimo KPÚ.
S-SK ŠS 1:2880 1833 02.12.2019 reprodukce otisku mapy z r. 1892


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 18.09.2020 10:55

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.