k.ú.: 681237 - Lhota u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 17386
zahrada 97 79380
travní p. 158 840983
lesní poz ostat.komunikace 1 165
lesní poz 192 2120629
vodní pl. nádrž umělá 1 11906
vodní pl. tok přirozený 11 20599
vodní pl. tok umělý 1 1185
zast. pl. společný dvůr 1 185
zast. pl. zbořeniště 5 1067
zast. pl. 96 20728
ostat.pl. dráha 1 29942
ostat.pl. jiná plocha 56 50083
ostat.pl. manipulační pl. 7 6689
ostat.pl. neplodná půda 99 53401
ostat.pl. ostat.komunikace 88 68321
ostat.pl. pohřeb. 1 1001
ostat.pl. silnice 3 16778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3187
Celkem KN 833 3343615
Par. KMD 833 3343615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 93
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 115
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2015
KMD 1:1000 17.09.2015
KM-D 1:1000 27.06.2002 17.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 03:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.