k.ú.: 681211 - Lhota u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598411 - Lhota u Příbramě NUTS5 CZ020B598411
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 2300467
zahrada 213 101135
ovoc. sad 3 9366
travní p. 213 302365
lesní poz 61 297354
vodní pl. nádrž umělá 9 27741
vodní pl. tok přirozený 37 11189
vodní pl. tok umělý 21 6383
zast. pl. společný dvůr 3 324
zast. pl. zbořeniště 4 535
zast. pl. 256 81033
ostat.pl. jiná plocha 133 67705
ostat.pl. manipulační pl. 26 88382
ostat.pl. neplodná půda 37 36695
ostat.pl. ostat.komunikace 134 102945
ostat.pl. silnice 101 47243
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7311
ostat.pl. zeleň 27 20752
Celkem KN 1685 3508925
Par. DKM 1685 3508925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 244
byt.z. byt 76
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 103
LV 337
spoluvlastník 579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2000
ZMVM 1:1000 01.01.1990 14.07.2000 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.08.2019 07:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.