k.ú.: 681164 - Lhota u Chroustovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571547 - Chroustovice NUTS5 CZ0531571547
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 3505493
zahrada 104 121882
ovoc. sad 16 50562
travní p. 74 189770
lesní poz 12 133145
vodní pl. nádrž přírodní 1 1827
vodní pl. rybník 1 23026
vodní pl. tok přirozený 46 26686
zast. pl. společný dvůr 2 273
zast. pl. zbořeniště 5 5711
zast. pl. 76 42828
ostat.pl. jiná plocha 47 26751
ostat.pl. manipulační pl. 19 23617
ostat.pl. neplodná půda 13 6268
ostat.pl. ostat.komunikace 54 53467
ostat.pl. silnice 31 61293
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1877
ostat.pl. zeleň 7 958
Celkem KN 1046 4275434
Par. KMD 1046 4275434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 71
LV 174
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 09.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 01.06.2020 19:04

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.