k.ú.: 681156 - Lhota u Choryně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 884256
zahrada 71 83825
ovoc. sad 1 4262
travní p. 182 448885
lesní poz 52 536829
vodní pl. nádrž přírodní 1 21
vodní pl. nádrž umělá 9 11944
vodní pl. tok přirozený 6 1914
zast. pl. 134 40602
ostat.pl. jiná plocha 41 9609
ostat.pl. manipulační pl. 56 33475
ostat.pl. neplodná půda 98 84265
ostat.pl. ostat.komunikace 43 45413
ostat.pl. silnice 7 11388
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3282
ostat.pl. zeleň 4 1159
Celkem KN 959 2201129
Par. DKM 5 4292
Par. KMD 954 2196837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 124
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 3
Celkem JED 9
LV 133
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.11.2017
KMD 1:1000 08.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 25.09.2020 16:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička